Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 17.8.2020, Pöytäkirja 17.8.2020 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 17.08.2020 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
7 Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahamuutokset vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa/ KK 1 kpl
8 Perusopetuksen oppilaiden kuljettamis- ja saattamisavustuksen perusteiden tarkistaminen 13.8.2020 alkaen/ KK -
9 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän muutokset 1.1.2021 alkaen/ KK -
10 Koivukylän päiväkodin hankesuunnitelman ja tavoitehinnan hyväksyminen/ KK 1 kpl
11 Latupuiston päiväkodin tarveselvitys/ KK 1 kpl
12 Kansalaisopistojen liitto ry:n liittokokousedustajien nimeäminen 25.9.2020 kokoukseen/ KK -
13 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutos: arviointiluku 6/ IK 1 kpl
14 Perusopetuksen opettajavirkojen (2) perustaminen ja virkanimikkeen muutos 1.8.2020 alkaen/ IK -
15 Päätös oikaisuvaatimukseen Askiston koulun luokanopettajan määräaikaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
16 Päätös oikaisuvaatimukseen Havukosken koulun luokanopettajan määräaikaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
17 Päätös oikaisuvaatimukseen Simonkallion koulun luokanopettajan vakituisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
18 Päätös oikaisuvaatimukseen Vantaan kansainvälisen koulun matematiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran täyttämättä jättämistä koskevasta henkilöstöasiainpäätöksestä/ IK -
19 Päätös oikaisuvaatimukseen Vantaan kansainvälisen koulun kemian lehtorin vakituisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -