Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 15.12.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 15.12.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Asemakaavan muutos 002365 sekä tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Kielotie 13 / TLA 2 kpl
7 Asemakaavan muutos 002466 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 26 Petikko / Tiilenpolttajankuja 3b / TLA 1 kpl
8 Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosassa 18 Vantaanlaakso / TLA 1 kpl
9 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista perittävän taksan uudistaminen / TLA 3 kpl
10 Myyrmäen keskustan tonttien 15406/4, 5 ja 6 ja 15422/1 varausaikojen jatkaminen / Hartela Etelä-Suomi Oy / AK 2 kpl
11 Helsingin, Espoon ja Vantaan ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintaa täydentävien ohjeiden hyväksyminen /AK 1 kpl
12 Hämeenkylästä asuintontin 12319/3 varaaminen Kastelli-talot Oy:lle / AK 1 kpl
13 Maanvuokrasopimus maanpäällistä pysäköintiä varten / Lehto Tilat Oy / AK 2 kpl
14 Päätöksen määräajan jatkaminen, määräala tilasta 92–405–8–51 Petikko / Tähti-Caravan Oy / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -