Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 16.2.2021 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 16.02.2021 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Viran kelpoisuusvaatimuksen ja nimikkeen muuttaminen, vakanssinumero 000508 / HP -
7 Viran nimikkeen muuttaminen, vakanssinumero: 600098 / HP -
8 Asemakaavan muutos 002371, 52 Veromies /Mondo/ TLA 1 kpl
9 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Asemakaavan muutos 002371 / AK 2 kpl
10 Asemakaavan muutos 002443 ja tonttijako, 14 Varisto / Variston sähköasema/ TLA 1 kpl
11 Asemakaavan muutos 002445, 11 Hämevaara / Vieteritie 5–7/ TLA 1 kpl
12 Asemakaava ja asemakaavamuutos 110500 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Vieteririnne / TLA 2 kpl
13 Asemakaavamuutos 002420, 52 Veromies / Grand Wing / TLA 2 kpl
14 Kahden tilan osto Seutulasta / Asunto- ja kiinteistöhuolto Häkkinen Oy / AK 1 kpl
15 Leinelän kerrostalotontin 70110/ 9 myyminen ja LPA-tontin 70110/6 määräosan luovuttaminen Asunto Oy Vantaan Seela 1:lle / Bonava Suomi Oy /AK 2 kpl
16 Martinlaakson tontin 17568/7 myyminen Pohjola Rakennus Oy Suomi perustettavan yhtiön lukuun / AK 2 kpl
17 Keimolanmäen kerrostalotonttien 22011/2, 4 ja 5 kynnysrahakilpailun päättäminen / AK 1 kpl
18 Esisopimus määräalakaupasta kiinteistöstä 92–17–9906-1 Martinlaakso / Equinix (HE-A) Oy / AK 1 kpl
19 Teollisuustontin myynti 92-68-105-11 Koivuhaka/ Helaform / AK 2 kpl
20 Lausunto hallinto-oikeudelle tonttijaon muutosehdotuksen hyväksymisestä tehdystä valituksesta/ korttelin 94202 tonttien 11 ja 12 uudet tontit 23, 24 ja 25 / AK 9 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -