Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 7.6.2021, Pöytäkirja 7.6.2021 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 07.06.2021 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
7 Oppimateriaalin tarjoaminen maksutta yhteishaussa 2021 valituille 1.8.2021 jälkeen Vantaan toisen asteen koulutuksissa opintonsa aloittaville vuonna 2004 syntyneille opiskelijoille/ KK -
8 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2021/KK 1 kpl
9 Varian osaamispalveluesimiehen viran perustaminen, vakanssi 406683 /AR -
10 Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen/AR 1 kpl
11 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen/AR 6 kpl
12 Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen/AR 2 kpl
13 Leppäkorven koulun opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen/IK 1 kpl
14 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman päivitykset lukuihin 1.5, 1.7 ja 7.4.2 /IK 3 kpl
15 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta/MM 2 kpl
16 Vantaan suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen / MM 3 kpl
17 Vantaan suomenkielisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen / MM 3 kpl
18 Päätös oikaisuvaatimukseen virantoimituksesta pidättämistä koskevasta päätöksestä / IK -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 1-17 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 18 -