Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 24.2.2014, Pöytäkirja 24.2.2014 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Opetuslautakunnan sihteerin nimeäminen/EL-H -
8 Yksilöasioiden jaoston ja opiskelijan oikeusturvatoimielimen kokoussihteerien nimeäminen sekä opiskelijan oikeusturvatoimielimen kokousmenettelyn tarkentaminen/ EL-H -
9 Sivistystoimen vuosikatsaus 2013/ EL-H 2 kpl
10 Selvitys Vantaan lukiokoulutuksen muuttamisesta nettobudjettiyksiköksi/ EL-H 1 kpl
11 Vastaus Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n kirjeeseen koskien uskonnon harjoittamisen kieltämistä osana koulupäivää/ EL-H -
12 Vastaus puheenjohtaja Paula Lehmuskallion selvityspyyntöön sivistystoimessa käytössä olevista kiusaamisen estämistoimenpiteistä ja siihen liittyvistä projekteista sekä yhteistyötarve opiskelijajärjestö AIESECin kanssa/IK -
13 Päätös oikaisuvaatimukseen ruotsinkielisen jaoston päätöksestä 9.12.2013 § 10/B-JL 5 kpl
14 Lisäopetuksen ja tukipalveluiden johtajan viran (vakanssi 801431) kelpoisuusehtojen muuttaminen/P Y-K -
15 Vastaus Jari Jääskeläisen ja kahdeksan (8) muun lautakunnan jäsenen allekirjoittamaan selvityspyyntöön koulujen välipalan maksamisesta/ ETN -
16 Aurinkokivi -hankkeen tilamuutokset hankesuunnitelmaan ja uuden kustannusarvion hyväksyminen/ ETN 2 kpl
17 Muut esille tulleet asiat -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -