Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 19.1.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 19.01.2015 (A. J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / J-VN -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / J-VN -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / J-VN -
6 Tiedoksi merkittävät / J-VN 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / J-VN -
8 Kehittämispäällikön viran (vakanssinumero 404473) lakkauttaminen 1.2.2015 alkaen / J-VN -
9 Tikkurilan keskustan kaavarunko 062600 / TLA 3 kpl
10 Martinlaakson kehityskuva 014200, 17 Martinlaakso / TLA 5 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavamuutos 231800 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistön keskusta-asuminen 5 / TLA 2 kpl
12 Asemakaavamuutos 002229, 61.Tikkurila / Orvokkitie 20 / TLA 2 kpl
13 Rakennuskiellon määrääminen alueelle nro 90098R, Pirttiranta / TLA 1 kpl
14 Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2015 / TLA 1 kpl
15 Asemakaavan muutos 002242 ja maanalainen asemakaava 403200ma sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 40 Ylästö / kortteli 40102 / TLA 2 kpl
16 Asemakaavamuutos 002207 ja tonttijako, 12 Hämeenkylä / Ainonkuja ja Vakokuja / TLA 1 kpl
17 Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Keimolan kylässä sijaitsevan Marja-Vantaan osayleiskaavassa asuntotuotantoon ja siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen osoitetun noin 43,4 ha:n suuruisen alueen lunastamiselle Saras -nimisestä kiinteistös 5 kpl
18 Esisopimus määräalan luovutuksesta / Asemakaava nro 231800/
Axel Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpesät
3 kpl
19 Asuntotonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutusehtojen ja luovutushintojen hyväksyminen vuonna 2015 luovutettaville tonteille / LM-H 1 kpl
20 Vuokrattujen pientalotonttien tarjoaminen vuokramiesten lunastettavaksi vuonna 2015 / LM-H -
21 Kohtuuhintaisen asumisen konsepti – tonttikilpailu Vantaan Ilolassa / Kilpailun voittajien valinta ja tonttien varaaminen 2 kpl
22 Tarjouskilpailun järjestäminen asuntotonteista vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon 5 kpl
23 Tonttivarauksen jatko Myyrmäen urheilupuistoon asemakaavan mukaiseen kortteliin 15806 /
Fysioline Fressi Oy perustettavan yhtiön lukuun / J-VN
3 kpl
24 Tonttivarauksen jatko Vantaan kaupungin Ylästön kaupunginosan korttelin 40505 tonttiin 1 /
Hakonen Solutions Oy ja SRV Rakennus Oy / LM-H
1 kpl
25 Tontin 23128/12 myynti Kivistön keskusta-asuminen 1-alueelta / Asunto Oy Vantaan Senga c/o T2H Rakennus Oy / LM-H 1 kpl
26 Määräalojen myynti Simonkylän korttelista 65102 / Lujatalo Oy / LM-H 2 kpl
27 Hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämisestä / Ming Zhao ja Mika Rantala / LM-H -
28 Hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämisestä / Tomi ja Minna Laurell / LM-H -
29 Maa-alueen vuokraus matkaviestintukiasemalle Sotungissa / TeliaSonera Finland Oyj 3 kpl
30 Tammiston tontin 50037/7 vuokraaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / Suomen Hoivatilat Oy -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -