Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 14.9.2015, Pöytäkirja 14.9.2015 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 14.09.2015 17:00 A
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän kokoonpanon täydentäminen/ EL-H -
8 Sivistystoimen esitys opetuslautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaksi / EL-H 6 kpl
9 Sivistystoimen vuoden 2015 toinen osavuosikatsaus / EL-H 3 kpl
10 Sivistystoimen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014/ EL-H -
11 Varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjaston toimitilainvestoinnit vuosille 2016- 2025/ EL-H 4 kpl
12 Vastaus oikaisuvaatimukseen oman äidinkielen opettajan määräaikaisen viran täyttämistä koskien/ IK 1 kpl
13 Selityksen antaminen KHO:lle Tynkkysen valitusta koskien/ IK 1 kpl
14 Selityksen antaminen KHO:lle Hevoshaan koulun koti- ja kouluyhdistyksen ym. valitusta koskien/ IK 4 kpl
15 Vantaan aikuisopiston kansalaisopisto-opetuksen painopisteet lukuvuodelle 2015-2016/ PY-K 1 kpl
16 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat 2013-2015/ SA-V 3 kpl
17 Muutos suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkoihin lukuvuonna 2015-2016/ SA-V 1 kpl
18 Martinlaakson päiväkoti, uudisrakennus, tarveselvityksen hyväksyminen/ ETN 1 kpl
19 Opetuslautakunnan 17.8.2015 kokouksen pöytäkirjan korjaaminen/ EL-H -
20 Kuntalain 51 §:n mukaiseen ottomenettelyyn saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -