Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 7.12.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 07.12.2015 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / HP -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2016 / HP 1 kpl
9 Myyrmäen keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan valinta / asemakaavamuutos nro 001925 Myyrmäen keskusta / HP 6 kpl
10 Asemakaavamuutos 001737, 93 Vaarala / Kukkarokuja / TLA 3 kpl
11 Asemakaavamuutos 002255, 50 Tammisto / Sähkötie 1 / TLA 2 kpl
12 Asemakaavamuutos 002171, 50 Tammisto / Sähkötie 3-7 / TLA 2 kpl
13 Asemakaavamuutos 002072 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Laitilankuja 7 / TLA 1 kpl
14 Kaavamuutoksista ja poikkeamispäätöksistä perittävien maksujen tarkistaminen vuodelle 2016 / TLA -
15 Tontin 70110/7 sekä LPA-tontin 70116/7 myynti Leinelästä / VAV Asunnot Oy / LM-H 1 kpl
16 Tontin 23125/6 myynti Kivistöstä / VAV Asunnot Oy / LM-H 1 kpl
17 Tonttien 23128/13 ja 14 myynti Kivistön keskusta-asuminen 1-alueelta / Asunto Oy Vantaan Hiku c/o T2H Rakennus Oy / LM-H 1 kpl
18 Tontin 68161/4 myynti Koivuhaasta / Asunto Oy Vantaan Puutarhatie c/o NCC Rakennus Oy sekä tonttien 68161/3 ja 5 varausten jatkaminen / LM-H 2 kpl
19 Määräalan (tontinosan) myyminen Simonkylässä / Asunto Oy Vantaan Kallioimarre (c/o Lujatalo Oy) / LM-H 1 kpl
20 Tontin 92-34-2-5 vuokraaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelytoimintaan Kiilassa / NCC Roads Oy / LM-H 2 kpl
21 Tontin 92-34-2-6 vuokraaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelytoimintaan Kiilassa / Purkupiha Oy / LM-H 2 kpl
22 Maankäyttöluvista, lyhytaikaisesta maanvuokrauksesta, pelloista ja palstaviljelyalueista perittävät korvaukset ja vuokrat 1.1.2016 alkaen toistaiseksi / LM-H -
23 Kiitokset kaupunkisuunnittelulautakunnan työskentelystä vuonna 2015 -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -