Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 18.1.2016, Pöytäkirja 18.1.2016 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen/ EL-H -
8 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2016/ EL-H 1 kpl
9 Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2016-2017/ IK 1 kpl
10 Perusopetuksen lehtorin virkojen aineyhdistelmien muuttaminen/ IK -
11 Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen/ PY-K -
12 Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K 1 kpl
13 Vaaralanpuiston päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman ja tavoitehinnan tarkistaminen/ ETN 2 kpl
14 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -