Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 22.8.2016, Pöytäkirja 22.8.2016 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Taloussäännön mukaisen ratkaisuvallan delegoiminen opetuslautakunnan alaisten tilojen vapaa-ajan käytön maksuvapautusten myöntämisessä/ EL-H -
8 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle ruotsin kielen lehtorin virkavalinnasta tehtyyn valitukseen/ IK 1 kpl
9 Päätös oikaisuvaatimukseen terveystiedon ja liikunnan tuntiopettajan virkavalinnasta/ IK 1 kpl
10 Vantaan suomenkieliseen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen/ IK 1 kpl
11 Vantaan aikuisopiston toiminnan ja kehittämisen painopisteet lukuvuodelle 2016-2017/ MV 1 kpl
12 Länsimäen tilapäisen päiväkodin (Kuntopuiston päiväkodin korvaavat tilat) tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen ja tilojen vuokraaminen määräajaksi /ETN 2 kpl
13 Vantaan kaupungin lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain
46 §:n muuttamisesta/ EL-H
3 kpl
14 Vantaan kaupungin lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta/ EL-H 3 kpl
15 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -