Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 12.9.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 12.09.2016 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
5 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
6 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
7 Osavuosikatsaus 2/2016, Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta / HP 5 kpl
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelmaesitys 2018-2020 / HP 2 kpl
9 Vantaan Pientaloprojekti / 1. raportti 12.9.2016 / HP 1 kpl
10 Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet 014300 / HP 2 kpl
11 Kolmen pysäköinnintarkastajan viran (vakanssit 500581, 500582, 500583) perustaminen talous- ja hallintopalveluiden tulosalueelle / JH -
12 Kaavoituspäällikön viran (vakanssi 500549) nimikkeen muuttaminen aluearkkitehdiksi ja kelpoisuusehdon vahvistaminen / TLA -
13 Asemakaavamuutos 002134 ja tonttijako, 86 Nikinmäki / Korennontie / TLA 1 kpl
14 Asemakaavamuutos 002241 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 91 Länsimäki, 95 Rajakylä / Maalinauhantie / TLA 2 kpl
15 Lausunto Östersundomin maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (UUDELY/5075/2015) / TLA 3 kpl
16 Asemakaavan muutos ja tonttijako sekä tonttijaon muutos 002300, 24 Lapinkylä / Runkokuja 2 / TLA 1 kpl
17 Asemakaavamuutos 002285 ja tonttijako, 51 Pakkala / Johdinpuisto / TLA 1 kpl
18 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen luovutuksesta / Ellen Irma Sarpiola / Asemakaavan muutos nro 002134 / LM-H 3 kpl
19 Tonttivaraus Vantaan kaupungin Myllymäen kaupunginosaan korttelin 25098
tontteihin 1 ja 3 / Lasessor Oy:n ja Suomen RH-Yhtiö Oy:n toimesta yhdessä perustettavat yhtiöt / LM-H
1 kpl
20 Tonttikilpailun järjestäminen yhdessä Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa Asolassa korttelissa 72215 / LM-H 4 kpl
21 Tontin 94205/7 myyminen Hakunilasta / VAV Asunnot Oy / LM-H 2 kpl
22 Tonttien 70118/5 ja 6 myyminen Leinelästä / Asunto Oy Vantaan Leineläntie 3 (VVO Kodit Oy) / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / LM-H 4 kpl
23 Tonttien 17567/13 ja 14 myyminen Martinlaaksosta / As Oy Vantaan Lumikko, As Oy Vantaan Kinos / T2H Rakennus Oy / LM-H 3 kpl
24 Keimolanmäestä määräosan 3700/19400 LPA- tontista 22016/1 luovuttaminen Asunto Oy Vantaan Pikku-Keimolalla c/o Lakea Oy ja määräosan 5800/19400 luovuttaminen Asunto Oy Vantaan Keimolankurville c/o Avain Asumisoikeus Oy / LM-H 2 kpl
25 Hakemus tontin 92-92-103-6 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Jan ja Anja Tuupainen / LM-H -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -