Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 10.10.2016, Pöytäkirja 10.10.2016 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 10.10.2016 17:00 J
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Tiettyjen viranhaltijapäätösten rajaaminen ottomenettelyn ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle/ EL-H -
8 Sivistystoimen lausunto Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2017–2020 luonnokseen/ EL-H 10 kpl
9 Vantaan esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden sekä ammattiopisto Varian työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017 - 2018/ EL-H -
10 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2016/ EL-H 1 kpl
11 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman täydennys/ MV 1 kpl
12 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman täydennykset/ MV 7 kpl
13 Vantaan ammattiopisto Variassa järjestettävät pääsy- ja soveltuvuuskokeet/ MV -
14 Vantaan ammattiopisto Variassa järjestettävät kielikokeet/ MV -
15 Rajatorpan uusi koulu, tarveselvityksen hyväksyminen/ ETN 1 kpl
16 Martinlaakson päiväkoti, uudisrakennus, hankesuunnitelman hyväksyminen/ ETN 1 kpl
17 Tikkurila-Koivukylän paviljonkipäiväkodin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksyminen/ ETN 1 kpl
22 Kuntalain 51 §:n maukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -