Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 13.3.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 13.03.2017 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Eron myöntäminen Matti Aittakalliolle kaupunkisuunnittelulautakunnan nimistöryhmän puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan nimeäminen jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2013-2017 / HP -
7 Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / HP 1 kpl
8 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta/ Circulation Oy, betonin ja puun murskausaseman toiminnan muuttaminen / TLA 3 kpl
9 Asemakaavan muutos 001925 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Myyrmäen keskusta / TLA 2 kpl
10 Asemakaavamuutos 002281 sekä tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Lammasrinne / TLA 2 kpl
11 Asemakaavamuutos 002204 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 52 Veromies / Rälssipuiston kortteli / TLA 2 kpl
12 Asemakaavamuutos 002324 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 41 Viinikkala, Suokallionkuja / TLA 1 kpl
13 Asemakaavamuutos 002095 sekä tonttijaon muutos 66 Hakkila ja 96 Itä-Hakkila / Metso / TLA 2 kpl
14 Asemakaavan muutos 002298 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 81 Korso / Korsotalo / TLA 2 kpl
15 Asemakaavamuutos 002187 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 91 Länsimäki / Pallas / TLA 1 kpl
16 Asemakaavamuutos 002254, 61. Tikkurila, Tikkurilan kirkon kortteli / TLA 1 kpl
17 Asemakaavanmuutos 002239 ja tonttijako, 93 Vaarala / Lähdepuisto / TLA 1 kpl
18 Oikaisuvaatimus Nupponen Antti / poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökseen 31-83-16-PSR/18.1.2017 / TLA 4 kpl
19 Maankäyttösopimus / asemakaavan muutos 002324 / Kiinteistö Oy K3 Logistics 2 / KK 3 kpl
20 Maa-alueen vuokraaminen sähköasemaa varten Rekolan kylässä / Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy ja Liikennevirasto / KK 1 kpl
21 Maa-alueen vuokraaminen HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vesihuollon ja siihen liittyvien toimintojen tarpeisiin Tuusulan Kuninkaanlähteessä / KK 2 kpl
22 Tontin 23131/2 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2 alueelta / Asunto Oy Vantaan Savukvartsi / YIT Rakennus Oy /KK 2 kpl
23 Tontin 94205/9 myyminen Hakunilasta / As Oy Vantaan Raparperi /YIT Rakennus Oy / KK 1 kpl
24 Tontin 94205/8 myyminen Hakunilasta / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / KK 1 kpl
25 Tonttivaraukset Myyrmäen keskustan kortteleihin 15403, 15406 ja 15422 / Asemakaavan muutos nro 001925 / Rakennusosakeyhtiö Hartela, VVO-yhtymä Oyj, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö ja Asoasunnot Uusimaa Oy / KK 1 kpl
26 Tontin 23176/4 varaaminen Kivistöstä/ T2H Rakennus Oy / KK 1 kpl
27 LPA -tontin 23134/1 luovuttaminen Kivistöstä / Asunto Oy Kivistön Mekano, Vantaa, Asunto Oy Kivistön Koneisto, Vantaa, Asunto Oy Vantaan Ullastiina, Asunto Oy Vantaan Josefiina ja Asunto Oy Vantaan Sanna-Liisa / KK 2 kpl
28 Oikaisuvaatimus kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä / Lentopysäköinti P24 Oy / KK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -