Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 15.5.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 15.05.2017 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / TLA -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / TLA -
6 Vantaan uuden yleiskaavatyön käynnistäminen / TLA 1 kpl
7 Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan valinta / TLA 5 kpl
8 Vantaan virtavesien kehittämisperiaatteet / Purojen ja jokien Vantaa 2016 / TLA 1 kpl
9 Osavuosikatsaus 1 / 2017, Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta / TLA 5 kpl
10 Hallintosääntömuutoksen vaikutukset vuoden 2017 käyttösuunnitelmaan ja sitovuustasoihin, kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta / TLA 1 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavan muutos 340700 sekä maanalainen asemakaava 340800ma sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 34 Kiila ja 41 Viinikkala / Lavanko 1 / TLA 3 kpl
12 Asemakaavamuutos 002261 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 60 Hiekkaharju / Kulleropuisto / TLA 1 kpl
13 Asemakaava ja asemakaavan muutos 402100 sekä tonttijako, 40 Ylästö / Ylästö 7 / TLA 2 kpl
14 Asemakaava ja asemakaavamuutos 920300 sekä tonttijako, 92 Ojanko / Ojangon erityisalueet / TLA 5 kpl
15 Taiteen konsepti, Kivistön kaupunkikeskuksen erikoiskaupat ja hypermarketit, kortteli 23196 tontit 7 ja 8, (asemakaava nro 230800), 23. Kivistö / Asia poistettiin esityslistalta -
16 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä tehtyyn valitukseen / poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisu / Antti Nupponen / TLA 2 kpl
17 Maankäyttösopimus / Helsingin seurakuntayhtymä ja Vantaan seurakuntayhtymä / Asemakaavan muutos nro 002261 / AVP 5 kpl
18 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen luovutuksista / Asunto Oy Vantaan Ylästönrinne 1,2,3,4/ Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 402100 ja tonttijako, Ylästö 7 / AVP 4 kpl
19 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Jean Calais / Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 402100 ja tonttijako, Ylästö 7 / AVP 4 kpl
20 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kuolinpesä Iisakki Leskinen / Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 402100 ja tonttijako, Ylästö 7 / AVP 4 kpl
21 Tonttivaraus Vantaan kaupungin Veromiehen kaupunginosaan korttelin 52131 tonttiin 11. / Robert Bosch Oy / AVP 1 kpl
22 Suunnitteluvaraus Myllykylän kaupunginosaan Vehkalan aseman länsipuolelle / Veho Oy Ab / AVP 1 kpl
23 Tontin 92-25-100-1 vuokraaminen ajoneuvojen renkaiden vähittäiskauppaliikettä ym. varten Vehkalassa / Rakennusliike Koivukoski Oy perustettavan yhtiön lukuun / AVP 2 kpl
24 Tontin 23132/5 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta / As. Oy Vantaan Teresa / Skanska Talonrakennus Oy / AVP 1 kpl
25 Määräalan (92-407-1-79-M601; tontinosan) myyminen Koivuhaassa / Forentia Oy perustettavan yhtiön lukuun / perustetulle yhtiölle / AVP 2 kpl
26 Tontin 94205/11 myyminen Hakunilasta / A-Kruunu Oy / AVP 1 kpl
27 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle tontin 75010/1 varaamista koskevaan valitukseen /AVP 2 kpl
28 Rakentamisvelvoitteen jatkoajan myöntäminen / Malli-Metalli Oy / AVP 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -