Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 2.10.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 02.10.2017 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kivistön koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / HP 3 kpl
7 Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet 014300 / HP 2 kpl
8 Asemakaava ja asemakaavamuutos 100400 sekä tonttijako, 10 Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus / TLA 4 kpl
9 Asemakaavan muutos 002306 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 69 Helsingin pitäjän kirkonkylä / Kuriiritie 10 - 12 / TLA 2 kpl
10 Asemakaava ja asemakaavamuutos 920300 sekä tonttijako, 92 Ojanko / Ojangon erityisalueet / TLA 2 kpl
11 Rakennuskieltojen määrääminen ja voimassaoloaikojen jatkaminen / TLA 2 kpl
12 YK0038 / Vantaan viherrakenneselvitys / TLA 1 kpl
13 Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemus 33-61-17-PSR / Tapolantie 36 / TLA 3 kpl
14 Tarjouskilpailun järjestäminen Kivistöstä asuinkerrostalotontista 23150/2 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon / AK 1 kpl
15 Yhtiömuotoisten pientalotonttien tontinluovutuskilpailun tonttien varaamiset kilpailun voittajille / AK 14 kpl
16 Neuvottelumenettelyn järjestäminen turvakodin toteuttamisesta Asolan tontille 72119/1 / AK 1 kpl
17 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen ratsastustoimintaa varten Kiilassa / Vantaan Islanninhevostalli Fagur Oy / AK 2 kpl
18 Maa-alueen vuokraaminen Vantaan kaupungille puhtaiden ylijäämämaiden sijoituspaikaksi Kulomäessä / Tuusulan kunta / AK 3 kpl
19 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Vallinojassa / Telia Finland Oyj / AK 1 kpl
20 Maa-alueen vuokraamisen jatkaminen kioskin pitämistä varten Rekolassa / yksityishenkilö / AK 2 kpl
21 Sopimussakon periminen Aita ja Kaide Oy Pihlajamaalta / AK 4 kpl
22 Hakemus tontin 20035/11 rakentamisvelvoitteen määräajan jatkamiseksi ja sopimussakon perinnästä luopumisesta / AK -
23 Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen / AK 2 kpl
24 Tonttijaon laatimismaksun muuttaminen / AK 2 kpl
25 Rakennusvalvontamittaustaksan muuttaminen / AK 2 kpl
26 Kaupunkimittauksen veloitushinnaston muuttaminen / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -