Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 20.11.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 20.11.2017 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukset vuonna 2018 / HP -
7 Määrärahamuutos kiinteistöt ja asuminen tulosalueen vuoden 2017 toimintakuluihin / HP -
8 Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet 014300 / HP 2 kpl
9 Asemakaava ja asemakaavamuutos 100400 sekä tonttijako, 10 Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus / TLA 4 kpl
10 Asemakaavamuutos 002331, 68 Koivuhaka / Niittytie 25 / TLA 3 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavan muutos 402100 sekä tonttijako, 40 Ylästö / Ylästö 7 / TLA 3 kpl
12 Asemakaava ja asemakaavan muutos 402500 sekä tonttijako, 40 Ylästö / Ylästö 8 / TLA 3 kpl
13 091600 Hakunilan keskustan kaavarunko / TLA 2 kpl
14 Asemakaavan muutos 002311, 97 Kuninkaanmäki, 96 Itä-Hakkila 94 Hakunila, 93 Vaarala, 66 Hakkila, 64 Kuninkaala / Lahdenväylän vaihtopysäkit / TLA 1 kpl
15 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintohallintovirastolle Rudus Oy Länsisalmen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä kiviaineksen murskauslaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa / TLA 4 kpl
16 Lausunto Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskuksen koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / TLA 3 kpl
17 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle / Tikkurilankosken padon osittainen purku, padon ja kalatien vesitalouslupien rauettaminen sekä koskialueen kunnostus ja valmistelulupa / asia poistettiin esityslistalta -
18 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 98-71-17-STR /6.10.2017 / TLA 4 kpl
19 Maankäyttösopimus / Kiinteistö Oy Maali / Asemakaavan muutos 002331 / AK 2 kpl
20 Tonttivarauksen jatko Myyrmäen urheilupuistoon liikerakennusten korttelialueen (KL) 15806 tonttiin 1 / NREP Oy / AK 1 kpl
21 Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan valinta ja tontin 23151/3 varaus / YIT Rakennus Oy ja Asuntosäätiö / AK 2 kpl
22 Tontin 16131/14 myyminen Kaivokselasta / Asunto Oy Vantaan Lähde c/o Avain Asumisoikeus Oy / AK 2 kpl
23 Tontin 70118/4 myynti Leinelästä /Asunto Oy Vantaan Hortensia / c/o Lemminkäinen Talo Oy / AK 2 kpl
24 Tontin 72215/1 myyminen Asolasta Asunto Oy Lipstikkakaarteelle c/o Jukkatalo Oy / AK 1 kpl
25 Tilan 92-401-17-14 määräalan ostaminen Alikeravan kylässä / AK 1 kpl
26 Tilan 92-420-3-3 Bosbacka ostaminen Sotungin kylästä / AK 1 kpl
27 Leinelässä sijaitsevan tontin 70115/1 luovuttaminen arvonnalla yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / AK 1 kpl
28 Veromiehestä tonttien 52129/1 ja 52121/21 varaaminen valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy / AK 2 kpl
29 Varauksen jatkaminen tonttiin 68003/6 Koivuhaassa / Kiinteistö Oy Koivuhaka 18 (/Alfmix Oy) / AK 1 kpl
30 Hakemus tontin 13005/24 rakentamisvelvoitteen määräajan jatkamiseksi ja sopimussakon perinnästä luopumisesta / AK -
31 Oikaisuvaatimus kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä / Aita ja Kaide Oy Pihlajamaa / AK 2 kpl
32 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen moottori- ja muuhun urheilutoimintaan Kiilassa / VTK Kiinteistöt Oy / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -