Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 18.12.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 18.12.2017 (J, A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Yhteistoimintasopimuksen jatkaminen / HP 7 kpl
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018 / HP 1 kpl
8 Tarkastusinsinöörin viran perustaminen / HP -
9 Tarkastusinsinöörin viran perustaminen / HP -
10 Tarkastusinsinöörin viran perustaminen / HP -
11 Lupa-arkkitehdin viran perustaminen / HP -
12 Lupa-arkkitehdin viran perustaminen / HP -
13 Asemakaavamuutos 002254 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Tikkurilan kirkon kortteli / TLA 2 kpl
14 Asemakaavamuutos 002328 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso / Vaisala / TLA 4 kpl
15 Asemakaavan muutos 002340 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Raudikkokuja / TLA 1 kpl
16 Asemakaavamuutos 002261, ja tonttijako sekä tonttijaon muutos 60 Hiekkaharju / Kulleropuisto / TLA 3 kpl
17 Asemakaavan muutos 002047 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 67 Ruskeasanta / Mistelinsiemen / TLA 2 kpl
18 Asemakaavan muutos 002347 sekä tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Kukkakedon päiväkoti / TLA 1 kpl
19 Asemakaavamuutos 002120 ja tonttijako, 13 Vapaala / Vapaalantie 10 / TLA 1 kpl
20 Asemakaavan muutos 002275 ja tonttijako, 13 Vapaala / Raspitie ja Vuolutie / TLA 1 kpl
21 Asemakaavan muutos nro 002334, 23 Kivistö / Paasitie 7b / TLA 1 kpl
22 Pysäköinnin mitoitusohjeen kokeilun seuranta ja jatkotoimenpiteet / TLA -
23 Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosissa 10 Linnainen, 11 Hämevaara, 12 Hämeenkylä, 13 Vapaala, 14 Varisto, 15 Myyrmäki, 16 Kaivoksela, 17 Martinlaakso, 22 Keimola, 23 Kivistö, 31 Luhtaanmäki, 32 Riipilä, 33 Seutula, 34 1 kpl
24 Maankäyttösopimus, kiinteistökaupan esisopimus ja esisopimus kiinteistöjen vaihdosta / Vantaan seurakuntayhtymä, NREP Oy / asemakaavamuutos nro 002254 / AK 1 kpl
25 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta/ Vaisala Oyj/ Asemakaavamuutos 002328 /AK 5 kpl
26 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Sato Oyj / Asemakaavamuutos nro 002340 / AK 4 kpl
27 Kivistön tonttikilpailun voittajan valinta ja tontin 23150/2 varaus / AK 1 kpl
28 Koivuhaasta tontin 68161/5 myynti / Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto / Asunto Oy Vantaan Jänönloikka/ Bonava Suomi Oy / AK 1 kpl
29 Tontin 13029/10 myyminen perustettavalle yhtiölle c/o Wahlmark KM Oy / AK 1 kpl
30 Tontin 92-16-108-3 ostaminen Kaivokselassa / Kiinteistöyhtiö Ylähanka Oy / AK 2 kpl
31 Tontin 92-41-110-1 takaisin ostaminen / Oy Otto Brandt Ab / AK 1 kpl
32 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Metsolassa / Elisa Oyj / AK 3 kpl
33 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Nikinmäessä / Elisa Oyj / AK 3 kpl
34 Koivuhaan tontin 68053/5 varausajan jatkaminen / VAV Asunnot Oy / AK 1 kpl
35 Suostumuksen antaminen rakentamattoman tontin 11040/10 osuuden edelleen luovuttamiseen / AK -
36 Uudenmaan Autourheilijat UAU ry:n oikaisuvaatimus kaupunkisuunnittelulautakunnalle / AK 3 kpl
37 Lausunto hallinto-oikeudelle tonttijaon muutoksen hyväksymisestä tehdystä valituksesta / korttelin 81353 tontin 5 uudet tontit 9 ja 10 / AK 9 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -