Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 12.3.2018, Pöytäkirja 12.3.2018 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 12.03.2018 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta/ EL-H 1 kpl
8 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi / E-LH 1 kpl
9 Selvitys aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä Vantaalla / E-LH -
10 Harkinnanvaraisen 20 tuntia laajemman varhaiskasvatusoikeuden myöntämisen periaatteiden kumoaminen 1.8.2018 alkaen / EL-H -
11 Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet Vantaalla 1.8.2018 alkaen / E L-H -
12 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2018 alkaen/EL-H 1 kpl
13 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018/EL-H 2 kpl
14 Vantaan luontokoulun toimintaan vuodelle 2017 myönnetyn avustuksen tilityksen hyväksyminen / EL-H 1 kpl
15 Edustajan nimeäminen Bildningsalliansen r.f. -nimisen yhdistyksen vuosikokoukseen 23.3.2018/ MV 1 kpl
16 Lausunto hallinto-oikeudelle hallintoriita-asiassa/ IK -
17 Suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2018–2019 / IK 2 kpl
18 Suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksioton perusteiden muuttaminen / SA-V -
19 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen vahvistaminen lukuvuodelle 2018-2019 / SA-V 1 kpl
20 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvon indeksitarkistus 1.8.2018 / SA-V -
21 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin laajentaminen ryhmäperhepäivähoitoon 1.8.2018 alkaen / SA-V -
22 Rajatorpan koulun hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN 1 kpl
23 Kaivokselan II päiväkodin tavoitehinnan tarkistaminen / ETN 1 kpl
24 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 10–15 ja 17–21 -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7, 8, 16, 22, 23 -