Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 5.11.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 05.11.2018 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukset vuonna 2019 / HP -
7 Määrärahamuutosesitys kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen vuoden 2018 toimintakuluihin / HP -
8 Ajankohtaiset seudulliset lausunnot Uusimaa 2050 ja MAL2019 - luonnoksista / lähetekeskustelu / TLA 3 kpl
9 Asemakaavamuutosluonnos (selvitys) nro 052500, 52 Veromies / AUB-alue / TLA 2 kpl
10 Yhteistyösopimus/ Kiinteistö Oy Vantaan Aviator Trade Park/ asemakaavan muutosluonnos nro 052500, osa AUB-asemakaavamuutosaluetta / AK 2 kpl
11 Asemakaavan muutos 002336 ja tonttijako, 23 Kivistö /Kivistön kirkon korttelit / TLA 3 kpl
12 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Vantaan Seurakuntayhtymä / Asemakaavan muutos 002336 / AK 6 kpl
13 Asemakaavan muutos 002364 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki/ Kuohukuja 1-3 / TLA 1 kpl
14 Maankäyttösopimus / A.Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta / Kiinteistö Oy Myyrinmäki / Asemakaavan muutos 002364 / AK 3 kpl
15 Asemakaavan muutos 002332 sekä tonttijako, 68 Koivuhaka / Tikkurilantie 88 / TLA 1 kpl
16 Maankäyttösopimus / Veikko ja Greta Sulinin perikunta / Asemakaavan muutos nro 002332, 68 Koivuhaka / AK 2 kpl
17 Asemakaavan muutos 002399 sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Laajaniitynkuja 5 / TLA 1 kpl
18 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Kiinteistö Oy M2-Kodit / Asemakaavamuutos 002399 / AK 2 kpl
19 Asemakaava ja asemakaavan muutos 152400 sekä tonttijako, 15 Myyrmäki / Louhela 2 / TLA 1 kpl
20 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Asunto Oy Kaarenhaltia/ Asemakaava ja asemakaavan muutos 152400 / AK 2 kpl
21 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan myynnistä/ Louhelan Huolto Oy/ Asemakaava ja asemakaavan muutos 152400 / AK 3 kpl
22 Asemakaavamuutos 002348 sekä tonttijaon muutos, 26 Petikko / Huoltoasematontit Klinkkerikaarelle / TLA 1 kpl
23 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Askistossa / Elisa Oyj / AK 1 kpl
24 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Inkoossa / Elisa Oyj / AK 1 kpl
25 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Itä-Hakkilassa / Elisa Oyj / AK 1 kpl
26 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Hämeenkylässä / Elisa Oyj / AK 1 kpl
27 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Varistossa / Elisa Oyj / AK 1 kpl
28 Koivuhaan tontin 68053/5 varausajan jatkaminen / VAV Asunnot Oy / AK 1 kpl
29 Tontin 92-26-117-1 uudelleen vuokraaminen Petikossa / Kiinteistö Oy Vantaan Tiilenlyöjänkuja 3 / AK 2 kpl
30 Hakemus tontin 11022/11 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi ja sopimussakon perinnästä luopumisesta / Hämevaara / AK -
31 Nikinmäen tontin 86168/6 myyminen perustettavalle yhtiölle / Synkroni Oy / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -