Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 10.12.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 10.12.2018 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019 / HP 1 kpl
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ottomenettelyn hallinnollisen prosessin päivittäminen / HP -
8 Asemakaava ja asemakaavan muutos 152400 sekä tonttijako, 15 Myyrmäki / Louhela 2 / TLA 1 kpl
9 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Asunto Oy Kaarenhaltia/ Asemakaava ja asemakaavan muutos 152400 / AK 2 kpl
10 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan myynnistä/ Louhelan Huolto Oy/ Asemakaava ja asemakaavan muutos 152400 / AK 3 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavan muutos 511800 ja tonttijako, 51 Pakkala, 40 Ylästö / Backaksen kartano / TLA 1 kpl
12 Osallistuminen Myyrmäen Kivikirveenkujalla aluesuunnittelukilpailun järjestämiseen / TLA -
13 Asemakaavamuutos 002206 ja tonttijako, 86 Nikinmäki / Harrikuja / TLA 1 kpl
14 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Yksityinen maanomistaja / Asemakaavamuutos 002206 / AK 3 kpl
15 Asemakaavamuutos 002369, 63 Viertola / Peltolantie 9 / TLA 1 kpl
16 Maankäyttösopimus / As. Oy Tikkurilan Peltolantie / Asemakaavan muutos 002369, 63 Viertola / AK 2 kpl
17 Asemakaava ja asemakaavan muutos 412000 ja tonttijako, 41 Viinikkala / Katriinantie 3 / TLA 1 kpl
18 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta / Asemakaava nro 412000 / Pohjois-Suomen Met-Sola Yhtiöt Oy / AK 3 kpl
19 Asemakaavamuutos 002397 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 40 Ylästö / Ansatie 1 / TLA 1 kpl
20 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta / Motonet Kiinteistöt Oy / Asemakaavamuutos 002397 / AK 3 kpl
21 Asemakaavan muutos 002381 ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Kivivuorenkuja 1 - 3 / TLA 1 kpl
22 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus/ Asunto Oy Kivivuorenkuja 1/ Asemakaavamuutos 002381 / AK 2 kpl
23 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Asunto Oy Kivivuorenkuja 3/ Asemakaavamuutos 002381 / AK 2 kpl
24 Asemakaavamuutos 002263 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Veturipolku / TLA 1 kpl
25 Asemakaava ja asemakaavan muutos 251200 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan länsipuoli 1 / TLA 1 kpl
26 Asemakaavamuutos 002367 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Korutie / TLA 1 kpl
27 Asemakaavan muutos 002402 ja tonttijako, 91 Länsimäki / Länsimäen päiväkoti / TLA 1 kpl
28 Asemakaavan muutos 002329 ja tonttijako, 15 Myyrmäki / Kelokuusen päiväkoti / TLA 2 kpl
29 Rakennuskieltojen määrääminen maankäyttö- ja rakennuslain 53 § 1 momentin 1 kohdan mukaan / Pirttiranta 90100R / TLA 1 kpl
30 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Päiväkummussa / Elisa Oyj / AK 1 kpl
31 Kivistön tontin 23151/3 varausajan jatkaminen / YIT Rakennus Oy ja Asuntosäätiö / AK 1 kpl
32 Kivistön tontin 23153/1 varausajan jatkaminen / EKE-Rakennus Oy / AK 1 kpl
33 Kivistön keskusta-asuminen 5 asemakaava-alueen toteuttamissopimuksen muuttaminen / Lujatalo Oy / AK 1 kpl
34 Kuusijärven ulkoilualue -nimisen lähivirkistysalueen osan, suojaviheralueen ja Prinsessantie -nimisen katualueen lunastustoimitus / AK 4 kpl
35 Asolasta tontin 72214/3 varaaminen valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Ara-asunnot Oy /AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -