Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 25.2.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 25.02.2019 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Yleiskaavaluonnos 2020 (YK0048) / TLA 3 kpl
7 Myyrmäen kaavarunko 014400 / 15 Myyrmäki / TLA 4 kpl
8 Asemakaavan muutos 002364 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15. Myyrmäki / Kuohukuja 1 - 3 / TLA 3 kpl
9 Asemakaavan muutos 002382 sekä tonttijaon muutos, 41 Viinikkala / Vasamakuja /TLA 1 kpl
10 Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosissa 13 Vapaala, 15 Myyrmäki, 18 Vantaanlaakso, 22 Keimola, 23 Kivistö, 24 Lapinkylä, 31 Luhtaanmäki, 32 Riipilä, 33 Seutula, 40 Ylästö, 41 Viinikkala, 61 Tikkurila, 62 Jokiniemi, 74 H 1 kpl
11 Maa-alueen myynti Vihdin kunnasta / AK 2 kpl
12 Erillispientalotonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen / AK 1 kpl
13 Esisopimus kiinteistön (tuleva tontti 92-18-23-1) kaupasta / Lidl Suomi Ky / AK 2 kpl
14 Vehkalan länsiosan esirakentaminen, urakkatarjouksen hyväksyminen / AK -
15 Koivuhaasta tontin 68161/13 varausajan jatkaminen / VAV Asunnot Oy /AK 1 kpl
16 Koivuhaasta tontin 68161/12 varausajan jatkaminen / Fira Oy /AK 1 kpl
17 Nikinmäen tontin 86168/7 myyminen As Oy Vantaan Virvelille / EAI Residential I Ky / AK 1 kpl
18 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Hiekkaharjussa / DNA Oyj / AK 3 kpl
19 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Rekolassa / Telia Towers Finland Oy / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -