Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 4.11.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 04.11.2019 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Määrärahanmuutosesitys koskien maanmyyntivoittoja ja maanhankintaa / HP -
7 Asemakaavamuutos 002333 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Mönkkösen kulma / TLA 1 kpl
8 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kiinteistön omistajana yksityishenkilö / Asemakaavamuutos 002333 / AK 3 kpl
9 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Elementtiasennusliike H. Tourunen Oy / Asemakaavamuutos 002333 / AK 3 kpl
10 Asemakaavan muutos 002388, 62 Jokiniemi / Relanderinpiha / TLA 2 kpl
11 Asemakaavan muutos 002073 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 41 Viinikkala / Turvalaaksonkuja / TLA 2 kpl
12 Asemakaavamuutos 002340 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Raudikkokuja / TLA 3 kpl
13 Asemakaavan muutos 002403 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Patotien päiväkoti / TLA 2 kpl
14 Asemakaava ja asemakaavan muutos 232400 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Puu-Kivistön aloituskorttelit / TLA 3 kpl
15 Asemakaava ja asemakaavan muutos 141100 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 13 Vapaala, 14 Varisto / Luhtitie / TLA 5 kpl
16 Asemakaavamuutos 002049, 15 Myyrmäki / Raappavuorenpuisto / TLA 3 kpl
17 Asemakaavan muutos 002156 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Kelokuusenmäki ja asemakaavan kumoaminen 002418 / TLA 3 kpl
18 Asemakaavamuutos 002196 sekä tonttijaon muutos, 52 Veromies / Manttaalitie 10-14 / TLA 2 kpl
19 Asemakaavan muutos 002412 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Heporinne / TLA 3 kpl
20 Asemakaavan muutos 002288 ja tonttijako, 81 Korso, 87 Vierumäki, 88 Vallinoja / Lehmustontie / TLA 3 kpl
21 Tontin 94205/4 myyminen Hakunilasta / Ålandsbanken Lunastustontti I Ky / Asunto Oy Vantaan Mansikka / YIT Rakennus Oy / AK 2 kpl
22 Keimolanmäen tonttihaun päättäminen kerrostalotontista 22012/1 sekä tontin 22012/1 varaaminen Avain Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntotuotantoon / AK 1 kpl
23 Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun neuvottelumenettelyn päättäminen / AK 1 kpl
24 Tontin 86025/1 rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen / AK -
25 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen lennonvarmistustutkaa varten Kiilassa / Air Navigation Services Finland Oy / AK 2 kpl
26 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle tonttijaon muutoksen hyväksymisestä tehdystä valituksesta / korttelin 60030 tontin 13 uudet tontit 18, 19 ja 20 / AK 9 kpl
27 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennusvalvontamaksua koskevassa asiassa / HP 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -