Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 11.2.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 11.02.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ratkaisuvallan delegointi / poikkeamislupa-asiat / HP -
7 Asemakaava ja asemakaavan muutos 511800 sekä tonttijako, 51 Pakkala, 40 Ylästö / Backaksen kartano /TLA 3 kpl
8 Asemakaavamuutos 002364 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Kuohukuja 1 - 3 / TLA 4 kpl
9 Maankäyttösopimus/ A.Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta/ Kiinteistö Oy Myyrinmäki/ Asemakaavan muutos 002364/ AK 3 kpl
10 Veromiehen kaupunginosan nimen muuttaminen Aviapolikseksi / TLA 1 kpl
11 Maa-alueen vuokraaminen Länsimäestä grillikioskin pitoa varten / AK -
12 Martinlaakson tonttien 17568/6 ja 7 myyminen Pohjola Rakennus Oy Suomelle perustettavien yhtiöiden lukuun / AK 2 kpl
13 Maanvuokrasopimus ja esisopimus kiinteistökaupasta 92-40-505-1 Ylästössä/AK 2 kpl
14 Maanvuokrasopimus ja esisopimus kiinteistökaupasta 92-41-110-1 Viinikkala/ AK -
15 Määräalojen myyminen Hämeenkylän kiinteistöistä 92-12-58-8 ja 92-12-9901-0 Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle / AK 2 kpl
16 Suostumuksen antaminen rakentamattoman pientalotontin 11040/19 edelleen luovuttamiseen ja rakentamisvelvoiteaikojen jatkaminen / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -