Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 8.6.2020, Pöytäkirja 8.6.2020 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 08.06.2020 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
7 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi/ KK 1 kpl
8 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2020/ KK -
9 Kasvatuksen ja oppimisen toimialan säästökohteita vuoden 2020 käyttötalouden talousarviossa/ KK 1 kpl
10 Rajakylän / Latupuiston päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelma/ KK 1 kpl
11 Patotien päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen/ KK 1 kpl
12 Jokiuoman päiväkodin hankesuunnitelma/ KK 1 kpl
13 Koivukylän uusi päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen/ KK 1 kpl
14 Koivukylän päiväkotipaviljonki, tarveselvitys-hankesuunnitelma/ KK 1 kpl
15 Sanomalan koulupaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen/ KK 1 kpl
16 Martinlaakson lukion, Vaskivuoren lukion ja Sotungin etälukion opetussuunnitelmien päivitys/ AR 5 kpl
17 Oppisopimuskoulutukset Varialle - Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto ja media-alan ammattitutkinto/ AR 1 kpl
18 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutos: 9. vuosiluokalle lisätyn yhden B1-ruotsin vuosiviikkotunnin vaikutukset opetussuunnitelmaan ja tuntijakoihin sekä A2-espanjan opetussuunnitelman päivitys/ IK 6 kpl
19 Apulaisrehtorin virkojen perustaminen perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2020 alkaen/ IK -
20 Päätös oikaisuvaatimukseen lehtorin vakituisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
21 Päätös oikaisuvaatimukseen luokanopettajan määräaikaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
22 Päätös oikaisuvaatimukseen Kuusikon koulun oman äidinkielen opettajan vakituisen viran täyttämättä jättämistä koskevasta henkilöstöasiainpäätöksestä/ IK -
23 Päätös oikaisuvaatimukseen Koivukylän koulun oman äidinkielen päätoimisen tuntiopettajan vakinaisen viran täyttämättä jättämistä koskevasta henkilöstöasiainpäätöksestä/ IK -
24 Päätös oikaisuvaatimukseen oman äidinkielen opettajan määräaikaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
25 Lasten hoitoapupalvelupisteiden lakkauttaminen varhaiskasvatuksen palvelualueella 1.8.2020 alkane/ SA-V -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -