Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 25.5.2021 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 25.05.2021 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Tikkurilan kaavarunko 2020 062700 / 60 Hiekkaharju, 61 Tikkurila 62 Jokiniemi, 63 Viertola, 64 Kuninkaala / TLA 2 kpl
7 Tikkurilan urheilupuiston yleissuunnitelma - Kehittämisvision 2050 hyväksyminen, 63 Viertola / HP 2 kpl
8 Liikepaikanluovutuskilpailu - Tikkurilan jokirannan sauna-ravintola / HP 3 kpl
9 Virkasuhteisen viran nimikkeen ja kelpoisuuden muuttaminen (500584) / HP -
10 Asemakaava ja asemakaavamuutos 232700 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistön lumikvartsi / TLA 1 kpl
11 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021 § 192 LP-092-2019-07945/ Kolmikoivuntie 16 / TLA 3 kpl
12 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021 § 193, LP-092-2019-07939/ Koivurinne 18a / TLA 3 kpl
13 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021 § 194 LP-0926-2019-07908/ Koivurinne 17 / TLA 3 kpl
14 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021 § 195, 092-405-1-867/LP-092-2019-7410/ Rauduskoivunkuja 4 / TLA 3 kpl
15 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021§ 196, 092-405-1-814/LP-092-2019-05871/ Koivurinne 28 / TLA 3 kpl
16 Asuntorakentamista palvelevien pysäköintitonttien ja maanalaisten alueiden yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen / AK 1 kpl
17 Tonttivarausten jatkaminen Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23184 tontille 3 ja korttelin 23186 tonteille 1, 2, 3 ja 4 / Fira Oy / AK 2 kpl
18 Kivistön tontin 23151/4 myyminen ja LPA-tontin 23152/2 määräosan myyminen Asunto Oy Vantaan Kangastukselle /YIT Rakennus Oy /AK 1 kpl
19 Safiiriparkin Huolto Oy:n osakkeiden myynti Asunto Oy Vantaan Kangastukselle / YIT Rakennus Oy / AK -
20 Keimolanmäen tontin 22012/1 myyminen ja LPA-tontin 22012/2 määräosan 7500/14500 luovuttaminen Asunto Oy Vantaan Ajoportti 2:lle asumisoikeusasuntotuotantoon / Avain Asumisoikeus Oy /AK 1 kpl
21 VAV Hoiva-asunnot Oy:lle vuokrattavat maa-alueet / AK 4 kpl
22 Koivuhaan tontin 68053/5 myynti / Koisoniityn palvelukeskus, VAV Palvelukodit Oy / AK 2 kpl
23 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ylimääräisen kokouksen järjestäminen / HP -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -