Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 17.12.2013, Pöytäkirja 17.12.2013 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H 1 kpl
7 Sivistystoimen vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma/ EL-H -
8 Päätös oikaisuvaatimukseen koskien opetuslautakunnan päätöstä 15.10.2013 § 16 / Vesikivi / IK 2 kpl
9 Päätös oikaisuvaatimukseen koskien opetuslautakunnan päätöstä 15.10.2013 § 16 / Hevoshaan koulun koti- ja kouluyhdistys/ IK 4 kpl
10 Päätös oikaisuvaatimukseen koskien opetuslautakunnan päätöstä 15.10.2013 § 16 / Punkka ym./ IK 6 kpl
11 Päätös oikaisuvaatimukseen koskien opetuslautakunnan päätöstä 15.10.2013 § 16/ Tynkkynen/ IK 3 kpl
12 Vastaus Jäsen Ulla Sajaniemen, Niilo Kärjen ja Jori Nummelinin selvityspyyntöön Vantaan kouluissa työskentelevien opettajien koulutuksesta/ IK -
13 Suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueet 1.1.2014 lukien/ IK 2 kpl
14 Päätös oikaisuvaatimukseen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtajan hankintapäätöksestä/ PYK -
15 Vantaan montessorikoulu Montsan kannatusyhdistys ry:n toteuttamisohjelman hyväksyminen ajalle 1.1.2014-31.12.2014/ SA-V 1 kpl
16 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2014-2015/ SA-V 1 kpl
17 Muut esille tulleet asiat / Opetuslautakunta 17.12.2013 § 17 -
Muutoksenhakuohje 1 Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2 Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3 Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4 Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5 Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6 Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7 Oikaisuvaatimus/valituskielto -