Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 24.2.2014 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 24.02.2014 17:00 ( J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta -
3 Tyuöjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen -
5 Selostukset -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.2.2014 § 6; Tiedoksi merkittävät 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan vuosiraportti 3 kpl
9 Asemakaavan muutos 002190 ja tonttijako, 61 Tikkurila / Hotelli Vantaa / TLA 1 kpl
10 Asemakaavamuutos 002142, 61 Tikkurila / Kielotien seniorit / TLA 2 kpl
11 Asemakaavamuutos 002214, 64 Kuninkaala / Porttisuontie 11 1 kpl
12 Kaavarunko 052300, 52 Veromies / Aerolan asuinalue / TLA 1 kpl
13 Asemakaavamuutos 002176, 66 Hakkila / K-rauta 75 ja Konekesko 1 kpl
14 Kivistön keskusta-asuminen 2 (entinen Marja-Vantaa) asemakaava ja asemakaavan muutos nro 231300 sekä tonttijako, Kivistö 3 kpl
15 Asemakaavamuutos 002201 ja tonttijako, 13 Vapaala / Hämäläispuisto 1 kpl
16 Asemakaavamuutos 001987 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Keskustan laajennus 1 4 kpl
17 Asemakaavanmuutos 002136, 63 Viertola, Osmankäämintie 5-7 / TLA 3 kpl
18 Vantaan arkkitehtuuripoliittinen ohjelmatyö S00007 / TLA -
19 Martinlaakson kehityskuva 014200 / TLA 2 kpl
20 Tilapäisen kadunnimen antaminen, Päiväkumpu / Trukkikuja / TLA 1 kpl
21 Lausunto Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien tuotantoalueen toiminnan muuttamista ja hakemusta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta / TLA 1 kpl
22 Tonttien 23163/2, 3 ja 4 myynti Kivistön keskusta-asuminen 1-alueelta / Asunto Oy Kivistön Kvartsi ja Asunto Oy Kivistön Spektri /Lujatalo Oy 2 kpl
23 Tonttien myynti Kivistön asuntomessualueen korttelista 23171 /
VAV Asunnot Oy ja Asunto Oy Vantaan Spinelli / NCC Rakennus Oy
2 kpl
24 Tonttien 23128/1, 2, 3 ja 4 myynti Kivistön keskusta-asuminen 1-alueelta /Avain Rakennuttaja Oy, Avain Asumisoikeus Oy ja Avain Palvelukodit Oy 3 kpl
25 Kunnallistekniikan rakentamissopimus, esisopimus määräalojen kaupasta ja esisopimus määräalan kaupasta / Suomen Valtio edustajanaan Senaatti kiinteistöt 5 kpl
26 Pientalotonttien ns. jatkuva myynti Petikossa ja Nikinmäessä 2 kpl
27 Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Kiinteistö Oy Vantaan Porttisuontie 11 2 kpl
28 Erillispientalotonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutusehtojen ja luovutushintojen hyväksyminen vuonna 2014 luovutettaville tonteille -
29 Yhtiömuotoisten pientalotonttien kilpailu Vantaanlaaksossa, Ylästössä ja Vaaralassa 3 kpl
30 Lainan myöntäminen Asunto Oy Haapa-Vaaralalle asuntolainarahastosta 1 kpl
31 Teollisuustontin myynti Kiinteistö Oy Vantaan Puutarhatie 26 A ja 26 B/Koivuhaka 1 kpl
32 Asuntolainarahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2014 -
33 Kivistön keskusta-asuminen 2:n yhteistoimintasopimus 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -