Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 23.2.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 23.02.2015 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / J-VN -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / J-VN -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / J-VN -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / J-VN 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / J-VN -
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan vuosiraportti 2014 / J-VN 2 kpl
9 Pysäköinnintarkastajan viran perustaminen / RN -
10 Asemakaava ja asemakaavan muutos 232000 sekä kaupunginosarajan muutos ja tonttijako, 23 Kivistö / Kivistön keskusta-asuminen 7 / TLA 2 kpl
11 Asemakaavamuutos 002151, 52 Veromies ja 53 Lentokenttä / Aviapoliksen aseman aloituskortteli / TLA 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002235 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 15. Myyrmäki / Kerrostaloasumista Uomarinteen päähän / TLA 1 kpl
13 Asemakaavamuutos 002228, 61. Tikkurila / Horsmakuja 1 / TLA 2 kpl
14 Asemakaavamuutos 002127 ja tonttijako, 40 Ylästö / Kuukusentie / TLA 3 kpl
15 Asemakaava ja asemakaavamuutos 181100, 18. Vantaanlaakso / Vantaanlaakso 11 / TLA 2 kpl
16 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta / Vantaan Energia Oy, Lentokentän lämpökeskus, Helsinki-Vantaan lentoasema, 01530 Vantaa / TLA 2 kpl
17 Oikaisuvaatimus kaupunkisuunnittelulautakunnalle hinnanalennusvaatimuksen hylkäävästä päätöksestä / J-VN 2 kpl
18 Esisopimus kiinteistön kaupasta / Asemakaava ja asemakaavan muutos 232 000/ Olander Raine Christian / LM-H 1 kpl
19 Esisopimus kiinteistön kaupasta / Asemakaava ja asemakaavan muutos 232 000/
Collin Eva Rita ja Collin Kaj Ernst / LM-H
1 kpl
20 Kunnallistekniikan rakentamissopimus, esisopimus määräalan luovutuksesta, Lentoasemakiinteistöt Oyj, asemakaavamuutos 002151 / LM-H 5 kpl
21 A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B Esisopimus vaihtokirjasta/ Myyrmäen Huolto Oy / Asemakaavamuutos nro 002235 / LM-H 4 kpl
22 Tonttien 93137/8 ja 9 myynti Vaaralasta Hervannan vuokratontit Oy:lle / LM-H 1 kpl
23 Tontin 15808/4 myynti Myyrmäestä / VAV Asunnot Oy / LM-H 1 kpl
24 Hakemus rakentamisvelvoitteen määräajan jatkamiseksi ja sopimussakon perinnästä luopumisesta sekä Hiekkaharjun pientalotontin 92-60-2-22 takaisin ostamisesta / Pasi ja Pipsa Hämäläinen / LM-H -
25 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Nikinmäessä / DNA Oy / LM-H 3 kpl
26 Suostumuksen antaminen tonttia 92-23-173-1 koskevan kauppakirjan ehdon poistamiseen / J-VN -
27 Maa-alueen (n. 3,1 ha) vuokraaminen kiinteistöstä RN:o 92-420-22-0 varikkoalueeksi Hakunilassa / Kiinteistö Oy Kehäsuora / LM-H 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -