Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 12.10.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 12.10.2015 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / HP -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
8 Rakennuskieltojen määrääminen ja voimassaoloaikojen pidentäminen / TLA 3 kpl
9 Asemakaava ja asemakaavamuutos 231800 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistön keskusta-asuminen 5 / TLA 2 kpl
10 Asemakaavamuutos 002212 sekä tonttijaon muutos, 40 Ylästö / Linkokuja 4 - 6 / TLA 1 kpl
11 Asemakaavamuutos 002174 sekä tonttijaon muutos, 63. Viertola / Pajunotko / TLA 1 kpl
12 Asemakaavanmuutos 002269 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Kylväjänkuja 12 / TLA 4 kpl
13 Asemakaavamuutos 002273 ja tonttijako, 14 Varisto / Varistonmäki / TLA 2 kpl
14 Asemakaavamuutos 002268, 41 Viinikkala / Tikkurilantie 143 - 147 / TLA 1 kpl
15 Kivistön keskusta-asuminen 5 asemakaava-alueen toteuttaminen - Toteuttamissopimus / Kiinteistö Oy Vantaan Erikas / HP 9 kpl
16 Kivistön keskusta-asuminen 5 asemakaava-alueen toteuttaminen - Suunnitteluvarauksen jatko / Lujatalo Oy / HP 1 kpl
17 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavamuutokseen 002212 Linkokuja / Kiinteistö Oy Vantaan Linkokuja 4-8 / LM-H 2 kpl
18 Maankäyttösopimus / A. kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. esisopimus määräalan luovutuksesta / Asemakaavamuutos 002174, kaupunginosa 63, Viertola / LM-H 3 kpl
19 Kahden määräalan myyminen Vaaralassa / Fingrid Oyj / LM-H 1 kpl
20 Suunnitteluvaraus Vantaan kaupungin Keimolan kaupunginosaan teemapuiston ja siihen liittyvien palveluiden suunnittelua varten / Jurase Park Oy / LM-H 2 kpl
21 Asuntomessualueen erillispientalotontin 23172-12 myyminen / Elina Tienari ja Kimmo Hyvönen / LM-H 1 kpl
22 Hämeenkylän tonttien 12202/9-11 myynti / Rakennuskartio Oy / FIM Tonttirahasto I Ky / LM-H 1 kpl
23 Tikkurilan tontin 61300/4 myynti vuokramiehelle / Asunto-osakeyhtiö Kultapyrstö / LM-H 3 kpl
24 Tikkurilan tontin 61303/1 vuokrasopimuksen uusiminen / Asunto-osakeyhtiö Lohenpyrstö / LM-H 3 kpl
25 Varausajan jatkaminen tonttiin 68003/6 Koivuhaassa/Kiinteistö Oy Koivuhaka 18 (Alfmix Oy) / LM-H 1 kpl
26 Metsästysoikeuden vuokraaminen kiinteistöstä 927-452-1-337 Vihdissä / Vihtijärven Metsästysseurue / LM-H 1 kpl
27 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Päiväkummussa / TeliaSonera Finland Oyj / LM-H 3 kpl
28 Hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Marjo ja Antti Paloniemi / LM-H -
29 Hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämisestä / Leena ja Jarmo Rintala / LM-H -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -