Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 14.3.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 14.03.2016 (J, A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / TLA -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / TLA -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / TLA -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / TLA -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / TLA -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / TLA 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / TLA -
8 Aviapolis Kaavarunko 052200 / TLA 3 kpl
9 Asemakaavamuutos 002072 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Laitilankuja 7 / TLA 2 kpl
10 Asemakaavamuutos 002251 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Myyrmäen asumiskeskus / TLA 1 kpl
11 Lausunto Lemminkäinen Infra Oy:n Riipilän maa-ainestenottohankkeesta / TLA 2 kpl
12 Maa-alueen vuokraaminen HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vesihuollon ja siihen liittyvien toimintojen tarpeisiin / LM-H 2 kpl
13 Tontin 92-51-203-10 vuokrasopimuksen uusiminen Pakkalassa / VTK Kiinteistöt Oy / LM-H 1 kpl
14 Maankäyttöluvista ja lyhytaikaisesta maanvuokrauksesta perittävän korvauksen tarkistaminen yleisten alueiden osalta / LM-H -
15 Tontin 92-70-118-7 myynti Leinelästä / Asunto Oy Vantaa Tellervo c/o Skanska Talonrakennus Oy / LM-H 1 kpl
16 Tontin 92-71-228-13 myynti Ilolasta / OP Tonttirahasto Ky / LM-H 1 kpl
17 Kivistöstä tontin 23175/8 myynti T2H Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Vantaan Casan lukuun ja tontin 23175/9 myynti T2H Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Vantaan Cirkuksen lukuun sekä tonttien 23175/2-7 varaaminen Kivistöstä / T2H Rakennus Oy / LM-H 3 kpl
18 Määräalojen myynti Heikkinen Yhtiöt Oy / Koivuhaka / LM-H 2 kpl
19 Määräalojen (tontinosien) myyminen kiinteistöistä RN:ot 92-405-18-23, 92-895-2-30 ja 92-895-2-44 sekä katualueen vastikkeeton luovutus kaupungille kiinteistöstä 92-14-204-11 Varistossa / Kiinteistö Oy Vantaan Sarkatie 1 / LM-H 1 kpl
20 Koivuhaan tontin 68125/5 ja Kivistön tontin 23180 osan varaaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / LM-H 4 kpl
21 Kolmen yhdistyksen metsästysvuokrasopimuksen uusiminen eri puolilla Vantaata / Seutulan metsästysyhdistys ry, Korson metsästysseura ry ja Sottungsby Jaktförening rf / LM-H 9 kpl
22 Hakemus tontin 92-23-77-6 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Elina Winblad ja Jari Tenhunen / LM-H -
23 Hakemus tontin 92-51-221-3 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Taneli Pekkanen ja Suvi Salonen / LM-H -
24 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Aarno ja Veikko Perttuli / Asunto-osakeyhtiö Vantaan Rubiinikehän Ventti / LM-H -
25 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Anne ja Rodrigo Cervantes / LM-H -
26 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Timo Laine / Asunto Oy Vantaan Rubiinikehä 19 / LM-H -
27 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Laura ja Pertti Kröger / LM-H -
28 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Miia ja Aapo Lahti / LM-H -
29 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Leena ja Jukka Matinvesi / LM-H -
30 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Kimmo Karhu ja Minna Nyman / LM-H -
31 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Tommi Hakala / LM-H -
32 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Katja ja Janne Ruohonen / LM-H -
33 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Jani ja Maija Aunio / LM-H -
34 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Marko Karppinen ja Rie Maeda / LM-H -
35 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Minna ja Teemu Pajala / LM-H -
36 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Elizaveta,Jaakko, Rauha ja Otto Parkkonen / LM-H -
37 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Anna ja Teemu Ypyä / LM-H -
38 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Pekka Palomäki ja Jarmo Pinola / LM-H -
39 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Sami ja Sari Vuorinen / LM-H -
40 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Riikka ja Ilkka Leinonen / LM-H -
41 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Mia ja Pasi Kolehmainen / LM-H -
42 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Pia ja Martin Ranna / LM-H -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -