Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 15.1.2018, Pöytäkirja 15.1.2018 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 15.01.2018 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Opetuslautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018/EL-H 13 kpl
8 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2018 / EL-H 1 kpl
9 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen/ELH 3 kpl
10 Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2018 - 2019 / IK 1 kpl
11 Perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2018 alkaen/ IK -
12 Kokoaikaisen varhaiskasvatuspalvelun järjestämiseen varautuminen 1.8.2018 lukien / SA-V 1 kpl
13 Hämevaaran päiväkodin tekninen osakorjaus / ETN 1 kpl
14 Tikkurilan päiväkodin tavoitehinnan tarkistaminen / ETN 2 kpl
15 Västersundomin koulun peruskorjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN 1 kpl
16 Kivistön kaupunkikeskuksen monikäyttöiset kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilat sekä avoin päiväkoti -tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7–11 -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 12–16 -