Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 13.4.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 13.04.2015 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / LM-H -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / LM-H -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / LM-H -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / LM-H -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtaja va:n tiedotusasiat / LM-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / LM-H 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / LM-H -
8 Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 / TLA 3 kpl
9 Selvitys Vantaan vanhojen ostoskeskusten maankäytön mahdollisuuksista / TLA 3 kpl
10 Lausunto Keravan yleiskaavan 2035 luonnoksesta / TLA 4 kpl
11 Lausunto Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin kiviainestoimintoja koskevasta ympäris-tövaikutusten arviointiohjelmasta / TLA 5 kpl
12 Asemakaavamuutos 002257 sekä tonttijaon muutos, 17. Martinlaakso / Raikukuja 4 / TLA 1 kpl
13 Asemakaavamuutos 002256 ja tonttijaon muutos, 63. Viertola / Hernetie 1 / TLA 1 kpl
14 Asemakaavamuutos 002237, 61 Tikkurila / Orvokkikuja 1 / TLA 1 kpl
15 Asemakaavamuutos 002191, 52 Veromies / Aerola-B asuinalue / TLA 1 kpl
16 Asemakaavamuutos 002227, 60 Hiekkaharju / Talkootie 1 / TLA 1 kpl
17 Asemakaavamuutos 002267 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 41 Viinikkala / Nuolitie 2 / TLA 1 kpl
18 Asemakaava ja asemakaavamuutos 261500, 26 Petikko / Vihdintie 1 kpl
19 Asemakaava ja asemakaavan muutos 152300 sekä maanalainen asemakaava 152300ma sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Myyrmäen kaakkoisosa / TLA 2 kpl
20 Asemakaava ja asemakaavan muutos 200400 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Askisto 3 -, 12 Hämeenkylä, 14 Varisto, 20 Askisto / Kehä III / TLA 2 kpl
21 Asemakaava ja asemakaavan muutos 200500 sekä tonttijako / 20 Askisto / Pikkujärvi ja Kakolanmäki / TLA 3 kpl
22 Asemakaavamuutos 002186 ja tonttijaon muutos, 74 Havukoski / Tarhapuisto / TLA 1 kpl
23 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos 002257 Asunto Oy Raikukuja II / LM-H 2 kpl
24 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos 002256 Kiinteistö Oy Talvikkitie 20 / LM-H 2 kpl
25 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos 002256 Kiinteistö Oy Katamaran / LM-H 2 kpl
26 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos 002237 Asunto Oy Vantaan Orvokkikuja 1 / LM-H 2 kpl
27 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos 002191 Asunto Oy Vantaan Aerolan B-talot / LM-H 2 kpl
28 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos 002227 Autipa Oy / LM-H 2 kpl
29 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavamuutos 002267 Kiint. Oy Premium Park Alfa / LM-H 2 kpl
30 Tontin 74314/3 varaaminen Havukoskelta / VAV Asunnot Oy / LM-H 1 kpl
31 Tontin 23128/11 myynti Kivistön keskusta-asuminen 1-alueelta / Asunto Oy Vantaan Polka c/o T2H Rakennus Oy / LM-H 1 kpl
32 Tontin 23132/6 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta / Suomen Osatontti II ky / Skanska Talonrakennus Oy / LM-H 1 kpl
33 Hiekkaharjun tonttien 60075/3, 6, 8 ja 9 sekä määräosan 16/50 tontista 60075/2 myynti / Asunto Oy Vantaan Hiekkaharjunheikki c/o Varte Oy / LM-H 1 kpl
34 Kiinteistön 92-407-14-7 ostaminen Ilolassa / Carl-Johan Kokkola / LM-H 2 kpl
35 Määräalan ostaminen lunastusyksiköstä 92-871-1-1 Kivistössä / Suomen valtio / Liikennevirasto / LM-H 1 kpl
36 Määräalan (tontinosan) ostaminen kiinteistöstä 92-421-5-608 Simonkylässä / VVO Asunnot Oy / LM-H 2 kpl
37 Tontin (RN:o 92-64-1-12) takaisinosto Kuninkaalasta / Kiinteistö Oy Vantaanportti 10 / LM-H 1 kpl
38 Suostumuksen antaminen Kivistön keskusta-asuminen 1 -alueen tonttien 23127/2 ja 5 luovuttamiseen rakentamattomina / Suomen Osatontti Ky ja YIT Rakennus Oy / LM-H 1 kpl
39 Kivistön tontin 23026-8 ja Metsolan tontin 83241-6 vuokraaminen yksityisten päiväkotien toteuttamista varten / Koy Vantaan Punakiventie ja Koy Vantaan Vuohirinne c/o Suomen Hoivatilat Oy / LM-H 2 kpl
40 Tammiston tontin 50037/7 vuokraaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / Kiinteistö Oy Vantaan Koetilankatu / LM-H 1 kpl
41 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Hämevaarassa / TeliaSonera Finland Oyj / LM-H 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -