Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 1.6.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 01.06.2015 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / LM-H -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / LM-H -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / LM-H -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / LM-H -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / LM-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / LM-H 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / LM-H -
8 Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan ja ympäristölautakunnan johtosääntömuutosesitykset 2015 / LM-H 3 kpl
9 Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu / LM-H 1 kpl
10 Lausunto Tuusulan kunnan Sulan osayleiskaavaehdotuksesta / TLA 5 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavan muutos 230800 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistön kaupunkikeskus 1 / TLA 13 kpl
12 Asemakaavamuutos 002147 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Kultarikontie / TLA 2 kpl
13 Asemakaavamuutos 002177, 51 Pakkala / Silvastintie 2 / TLA 2 kpl
14 Asemakaavamuutos 002151, 52 Veromies ja 53 Lentokenttä / Aviapoliksen aseman aloituskortteli / TLA 2 kpl
15 Asemakaavamuutos 002178 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / asumista ja liiketilaa Martinlaaksontien varteen / TLA 3 kpl
16 Asemakaavamuutos 001737, 93 Vaarala / Kukkarokuja / TLA 1 kpl
17 Asemakaavamuutos 002269 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Kylväjänkuja 12 / TLA 1 kpl
18 Asemakaavamuutos 002031 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Kerrostaloasumista, liiketilaa ja päiväkoti Laajavuoren koulutontille / TLA 3 kpl
19 Oikaisuvaatimus Uudenmaan ELY-keskus / Poikkeamislupaan 87-0073-14-POP, 87 Vierumäki / Pelkonen Jari sekä Pitman Caspar ja Pitman Irina / TLA 5 kpl
20 Oikaisuvaatimus Uudenmaan ELY-keskus / Poikkeamislupaan 87-0004-1 5-POP, 87 Vierumäki / Nousiainen Pirkko, Nousiainen Petri, Nousiainen Tapio sekä Saimen Tuukka / TLA 5 kpl
21 Esisopimus kiinteistön kaupasta / Kivistön kauppakeskuksen I-vaihe / NCC Property Development Oy ja Skanska Talonrakennus Oy / LM-H 1 kpl
22 Esisopimus kiinteistön kaupasta / Kivistön hypermarkettien I-vaihe / Ruokakesko Oy ja Helsingin Osuuskauppa Elanto / LM-H 1 kpl
23 Yhteistoimintasopimus / Kivistön kaupunkikeskuksen asuntorakentamisesta / NCC Rakennus Oy ja Skanska Talonrakennus Oy / LM-H 1 kpl
24 Tontinvaraus NCC Property Development Oy:lle ja Skanska Talonrakennus Oy:lle /
Kivistön kauppakeskuksen II-vaihe / LM-H
1 kpl
25 Tontinvaraus Ruokakesko Oy:lle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle / Kivistön hypermarkettien II-vaihe / LM-H 1 kpl
26 Päätös kiinteistökaupan luovutuksensaajien hyväksymisestä / Axel Sandellin kuolinpesä ja Greta Sandellin kuolinpesä / LM-H -
27 Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus määräalan luovutuksesta sekä tontin varaaminen korttelista 17568 / Martinlaakson Liikekeskus Oy / asemakaavan muutos nro 002178 / LM-H 2 kpl
28 Tontin 23131/4 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2 alueelta / Suomen Osatontti Ky / LM-H 1 kpl
29 Tontin 23132/6 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta / Suomen Osatontti II ky / Skanska Talonrakennus Oy / kauppakirja tiedoksianto / LM-H 1 kpl
30 Määräosuuksien myynti Kivistön asuntomessualueen tontista 23172-10 / Pohjolan Design-Talo Oy / LM-H -
31 Myyrmäen tontin 15807/2 ja määräosan 3200/6400 tontista 15807/3 sekä määräosien 4800/16000 ja 3200/16000 tontista 15807/1 myyminen / FIM Tonttirahasto 1 ky ja Asunto Oy Vantaan Loiskekuja / muutos aiempaan päätökseen / LM-H 1 kpl
32 Leinelän tonttien 70121/1 ja 70117/2 myynti / Lemminkäinen Talo Oy perustettavien yhtiöiden lukuun / LM-H 3 kpl
33 Tonttien myynti Ilolan korttelista 71224 As. Oy Vantaan Satupiha c/o Skanska talonrakennus Oy ja Kastelli-talot Oy / LM-H 1 kpl
34 Tonttien 93137/8 ja 9 myynti Vaaralasta Hervannan vuokratontit Oy:lle / muutos päätösesitykseen 1 kpl
35 Rajakylän tontin 95167/3 myynti / Asunto Oy Vantaan Neulanen ja Rajakylän tontin 95166/1 varausajan jatkaminen / LM-H 1 kpl
36 Pientalotonttien saajien valinnassa käytettävän pisteytyksen hyväksyminen 2015 / LM-H 1 kpl
37 Erillispientalotonttien luovuttaminen vuonna 2015 / LM-H 4 kpl
38 Maa-alueen vuokraaminen pysäköintialueen toteuttamiseksi Kiilassa / Lentopysäköinti P24 Oy / LM-H 1 kpl
39 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen laiduntamista ja ratsastuskenttää varten Linnaisista / Kaj Nyman / LM-H 1 kpl
40 Hakemus sopimussakon perinnästä luopumisesta sekä Ilolan pientalotontin 92-71-226-2 takaisin ostamisesta / Sami Tilli ja Taina Hinkkanen / LM-H -
41 Hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Perttu ja Annu Rousi / LM-H -
42 Hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Essi ja Markus Serni / LM-H -
43 Voittajien valinta Hämeenkylän tonteille (12202-9/10 ja 11) / Tarjouskilpailu asuntotonteista vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon / LM-H 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -