Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 16.3.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 16.03.2015 (A,J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / J-VN -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / J-VN -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / J-VN -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / J-VN 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / J-VN -
8 Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 / TLA / asia poistettiin esityslistalta 1 kpl
9 Asemakaavamuutos 002257 sekä tonttijaon muutos, 17. Martinlaakso / Raikukuja 4 / TLA 1 kpl
10 Asemakaavamuutos 002147 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 63 Viertola / Kultarikontie / TLA 1 kpl
11 Asemakaavamuutos 002253 ja tonttijaon muutos, 14 Varisto / Riihimiehentie 8 / TLA 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002245 ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Laajaniitynkuja 5 / TLA 1 kpl
13 Asemakaava 231600 ja tonttijako, 23. Kivistö / Kivistön koulun ympäristö / TLA 3 kpl
14 Asemakaavamuutos 002194 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 51 Pakkala / Hotelli Flamingon laajennus / TLA 2 kpl
15 Asemakaavamuutos 002118 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 66 Hakkila / Hakintie 6 - 8 / TLA 2 kpl
16 Asemakaavamuutos 002247 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Rautatiealueen laajennus / TLA 1 kpl
17 Asemakaavamuutos 002112 ja tonttijako / 20. Askisto / Askinpuistikko / TLA 2 kpl
18 Asemakaavamuutos 002186 ja tonttijaon muutos, 74 Havukoski/ Tarhapuisto / TLA 1 kpl
19 Suostumuksen antaminen tontin 92-23-172-1 kauppakirjan ehdon muuttamiseen / J-VN -
20 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos 002257 Asunto Oy Raikukuja II / LM-H 2 kpl
21 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos nro 002147 Asunto Oy Kekorivit / LM-H 2 kpl
22 Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus määräalan luovutuksesta asemakaavanmuutos 002147 Asunto Oy Pajupelto / LM-H 3 kpl
23 Kunnallistekniikan rakentamissopimus/ asemakaavanmuutos 002253 /Kiinteistö Oy Variston Riihimiehentie 8 / LM-H 2 kpl
24 A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta/ Kiinteistö Oy Y-Asunnot / Asemakaavamuutos nro 002245 / LM-H 3 kpl
25 Vantaanlaakson tonttia 18059/3 koskevan myyntipäätöksen kumoaminen ja tonttien 18059/5-9 myynti/ As Oy Vantaan Paratiisiomena, As.Oy Vantaan Amorosa ja As. Oy Vantaan Pirja / LM-H 1 kpl
26 Määräosuuksien myynti Kivistön asuntomessualueen tontista 23172-10 / Pohjolan Design-Talo Oy / LM-H -
27 Myyrmäen tontin 15807/2 ja määräosan 3200/6400 tontista 15807/3 sekä mää-räosien 4800/16000 ja 3200/16000 tontista 15807/1 myyminen / FIM Tonttirahasto 1 ky ja Asunto Oy Vantaan Loiskekuja / LM-H 2 kpl
28 Useiden kiinteistöjen (22 kpl) ja määräalojen (16 kpl) ostaminen Suomen valtiolta / Liikennevirastolta / LM-H 3 kpl
29 Oikaisuvaatimus Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen hylätä hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämisestä / LM-H -
30 Katualueen korvaaminen / Tikkurilantie (osa) / Kiinteistö 92-413-3-19 / LM-H 1 kpl
31 LPA-tontin 23132/1 luovuttaminen Kivistöstä / Kiinteistö Oy Vantaan Timanttikujan Pysäköinti / LM-H 1 kpl
32 Tontin 74314/3 varaaminen Havukoskelta / VAV Asunnot Oy / LM-H 1 kpl
33 Maa-alueen vuokraaminen Vantaan seurakuntayhtymältä ja Helsingin seurakuntayhtymältä Kulomäestä / LM-H 2 kpl
34 Tontin 92-83-110-2 vuokraaminen Metsolassa / VTK Kiinteistöt Oy / LM-H 1 kpl
35 Maa-alueen vuokraaminen Rajakylästä kioskin pitoa varten / T:mi Seyhmus Önen / LM-H 1 kpl
36 Maa-alueen vuokraus matkaviestintukiasemalle Sotungissa / TeliaSonera Finland Oyj / LM-H 3 kpl
37 Noin 7300 m2:n määräalan vuokraaminen salibandyhallin ja siihen liittyvän pysäköintialueen rakentamista ja ylläpitoa varten Koivukylässä / G-Trading Oy / LM-H 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -