Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 14.9.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 14.09.2015 (A, J )
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / HP -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelmaesitys 2017-2019 / HP 3 kpl
9 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 2 / 2015 / HP 4 kpl
10 Maankäyttötoimen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014 / HP -
11 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien YIT-Rakennus Oy:n ympäristölupahakemusta ESAVI/1496/2015 Ralf Sontagin omistamalla tilalla / TLA 3 kpl
12 Lausunto Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden ilma-alusten huoltokoekäyttöpaikan melunhallintajärjestelyistä, Finavia Oyj / TLA 3 kpl
13 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion kaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muutos / TLA 2 kpl
14 Asemakaavamuutos 002257 sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Raikukuja 4 / TLA 3 kpl
15 Asemakaavamuutos 002249 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Kerrostaloasumista Raiviosuonmäelle / TLA 4 kpl
16 Asemakaavamuutos 002213 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 40 Ylästö / Pientalotontteja Ahokujalle / TLA 1 kpl
17 Asemakaavamuutos 002227, 60 Hiekkaharju / Talkootie 1/ TLA 3 kpl
18 Asemakaavamuutos 002186 ja tonttijaon muutos, 74 Havukoski / Tarhapuisto / TLA 3 kpl
19 Asemakaavamuutos 002272 ja tonttijako, 18 Vantaanlaakso / Nedre Nybacka / TLA 1 kpl
20 Asemakaavamuutos 002098 ja tonttijaon muutos, 14 Varisto, 20 Askisto / Sarkatie ja Skobbaksenkuja / TLA 1 kpl
21 Asemakaavamuutos 002144 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos / 81 Korso / Korson torni / TLA 1 kpl
22 Lausuntopyyntö Kiinteistö Oy Kaviorannan ympäristölupahakemuksesta / TLA -
23 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos 002257 Sato Asunnot Oy / LM-H 2 kpl
24 Maankäyttösopimus / 002249/ SATOkoti Oy / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / LM-H 6 kpl
25 Maankäyttösopimus / Esisopimus määräalan luovuttamisesta tilasta 92-426-1-89 / Metso Kaj / LM-H 1 kpl
26 Suunnitteluvaraus Vantaan kaupungin Vaaralan kaupunginosaan rekkojen levähdysalueen
 ja siihen liittyvien palveluiden suunnittelua varten / Speed Group Oy / LM-H
2 kpl
27 Määräalojen (tontinosien) myyminen Myyrmäessä kiinteistöistä RN:ot 92-15-9901-0 ja 92-414-12-0 / Sato Asunnot Oy perustettavan yhtiön lukuun / LM-H 1 kpl
28 Ylästön tontteja 40039/8 ja 11-14 koskevan myyntipäätöksen kumoaminen ja tonttien 40039/8 ja 11-14 myynti / LähiTapiola Tontit I Ky / LM-H 1 kpl
29 Tilan RN:o 92-415-3-752 ostaminen Rekolassa / Taimi ja Paavo Suhosen kuolinpesät / LM-H 1 kpl
30 Kiinteistön 92-418-8-43 ostaminen Kiilassa / Hannu Soininen / LM-H 1 kpl
31 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Metsolassa / TeliaSonera Finland Oyj / LM-H 3 kpl
32 Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen Lopella / Suden Suntin Erä ry / LM-H 1 kpl
33 Metsästysvuokrasopimuspäätöksen (KALA 18.5.2015 § 32) korjaaminen / LM-H 4 kpl
34 Hakemus sopimussakon perinnästä luopumisesta ja Ilolan pientalotontin 92-71-226-2 takaisin ostamisesta / Sami Tilli ja Taina Hinkkanen sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 1.6.2015 § 40 kumoaminen / LM-H -
35 Suostumuksen antaminen rakentamattoman tontin 86007/1 edelleen luovuttamiseen Nikinmäessä sekä sopimussakon perimisestä luopuminen / YIT Rakennus Oy / LM-H 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -