Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 20.8.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 20.08.2018 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027, Kaupunkisuunnittelulautakunta / TLA 3 kpl
7 Veromiehen verkot 052700 / TLA 1 kpl
8 Kivistön keskustan kaavarunko 021600 / 21 Piispankylä, 22 Keimola, 23 Kivistö, 24 Lapinkylä, 25 Myllymäki / TLA 1 kpl
9 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun ja poikkeamislupapäätökseen 4.4.2018 / § 25 / 98. Sotunki / Uunimäentie 9 / TLA 3 kpl
10 Tilan 92-410-4-39 Litt C:B määräalan ostaminen Länsisalmen kylässä / AK 1 kpl
11 Kiinteistöjen RN:ot 92-406-1-33 ja 92-406-9-3 ostaminen Keimolan kylästä / AK 1 kpl
12 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Keimolassa / Telia Finland Oyj / AK 1 kpl
13 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Askistossa / Telia Finland Oyj / AK 1 kpl
14 Korttelin 25098 tontin 1 myyntipäätöksen ja tontin 3 varauksen jatkaminen Myllymäen kaupunginosassa/ Kiinteistö Oy Härkähaankuja / AK 2 kpl
15 Viljelysmaan vuokra-ajan jatkaminen Sotungin kylästä / AK 2 kpl
16 Asemakaavamuutoksen nro 002345 mukaisen liikerakennusten tontin 92-13-1-6 myynti Vapaalasta / Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / AK 1 kpl
17 Tonttien 68160/8 ja 11 myyminen Koivuhaasta Asunto Oy Vantaan Voltille vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ja puukerrostalorakentamiseen/Skanska Talonrakennus Oy / AK 2 kpl
18 Hakemus tontin 13005/24 rakentamisvelvoitteen määräajan jatkamiseksi ja sopimussakon perinnästä luopumisesta / AK -
19 Senaatti-kiinteistöjen järjestämän suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ratkaisu ja kiinteistökauppojen esisopimukset / Peab Oy, A-Kruunu Oy / Asemakaavamuutos 002352 Kielotie 15, 61 Tikkurila / AK 8 kpl
20 Hämevaaran pientalotontin 11022/8 takaisin ostaminen / AK -
21 Tontin 23041/9 myyminen perustettavalle yhtiölle / Sievitalo Oy / AK 1 kpl
22 Pientalotonttikilpailu rakennuttajille 2017 -tonttien varausajan jatkaminen / AK -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -