Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 13.2.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 13.02.2017 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaus 2016 / HP 4 kpl
7 Asemakaava ja asemakaavamuutos 211900 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 21 Piispankylä / Åbyn entisen elementtitehtaan tontti / TLA 3 kpl
8 Asemakaavamuutos 002300 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 24 Lapinkylä / Runkokuja 2 / TLA 2 kpl
9 Asemakaavamuutos 002271 ja tonttijaon muutos / 23. Kivistö / Marmoritie 5 / TLA 2 kpl
10 Asemakaavamuutos 002254, 61. Tikkurila, Tikkurilan kirkon kortteli / TLA 1 kpl
11 Oikaisuvaatimus Kangasluoma / Poikkeamislupaan 96-31-16-POP 11.5.2016 § 30 / TLA 6 kpl
12 Oikaisuvaatimus kaupunkisuunnittelulautakunnan 21.11.2016 § 37 tekemästä päätöksestä / Tontin 75010/1 varaaminen Päiväkummusta nuorten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelukodin toteuttamista varten / KK 3 kpl
13 Määräalojen myynti Koivuhaan kaupunginosasta / Kiinteistö Oy Vantaan Autoairport / KK 2 kpl
14 Vuokrattujen pientalotonttien tarjoaminen vuokramiesten lunastettavaksi vuonna 2017 / KK -
15 Pientalotonttien saajien valinnassa käytettävän pisteytyksen hyväksyminen 2017 / KK 1 kpl
16 Erillispientalotonttien tonttihaut vuonna 2017 / KK 11 kpl
17 Pientalotonttien ns. jatkuvan myynnin jatkaminen Hämevaarassa ja Vapaalassa / KK 2 kpl
18 Pientalotonttien ns. jatkuvan myynnin jatkaminen Askistossa / KK 1 kpl
19 Määräalan myynti Viinikkalan kaupunginosasta / Posti Kiinteistöt Oy / KK 2 kpl
20 Tarjouskilpailun järjestäminen Kaivokselasta asuinkerrostalotontista korttelissa 16131 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon / KK 1 kpl
21 Myyrmäessä sijaitsevan tontin 15698/1 varaaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / KK 1 kpl
22 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen piha-aluetta varten Keimolassa / Timo Juurikkala / KK 1 kpl
23 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Vantaanlaaksossa / DNA Oyj / KK 3 kpl
24 Allekirjoitettu kauppakirja / LTU-Urakointi Oy / KK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -